Tag: քո ձեռքերով

Թղթե զամբյուղ

Թղթե զամբյուղ

Միասին պատրաստենք զամբյուղ փոքրիկ նվերների, ծաղիկների կամ խաղալիքների համար։ Անհրաժեշտ են՝ ստվարաթղթե տուփ, 3 երանգի կրեպ-թուղթ, բարակ ստվարաթուղթ (կրեպ-թղթերից որևէ ...

Կարդացեք նաև