Tag: փոփ-քորն

Տոնական շղթաներ

Տոնական շղթաներ

Այս հոդվածում կներկայացնենք տարբեր նյութերից սարքված շղթաների պատրաստման եղանակները. 1. Ամենապարզ շղթան՝ գունավոր թղթից. Գունավոր թղթերից կտրատում ենք երիզներ մոտ ...

Կարդացեք նաև