Tag: փիղ

Փիղ թղթից

Փիղ թղթից

Այս փիղը պատրաստվում է շատ հեշտությամբ։ Նախատեսված է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Անհրաժեշտ են՝ մոխրագույն և սպիտակ գույնի բարակ ստվարաթղթեր, ...

Կարդացեք նաև