image_print

Tag: փայլաթիթեղ

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Այսօր փայլաթիթեղից կպատրաստենք փայլփլուն ձկնիկներ և դրանց բաց կթողնենք մեր նկարած ծովի մեջ։ Անհրաժեշտ են՝ ջրաներկ, ֆլոմաստերներ, ստվարաթուղթ, աղ, փայլաթիթեղ, ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված

Ընտանի կենդանիներ

Տեսանյութը փոքրիկներին ծանոթացնում է ընտանի կենդանիների և նրանց արձակած ձայների հետ։ Ընտանի կենդանիներն այն կենդանիներն են, որոնց դարերի ընթացքում մարդը...

Կարդալ