Tag: փայլաթիթեղ

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Այսօր փայլաթիթեղից կպատրաստենք փայլփլուն ձկնիկներ և դրանց բաց կթողնենք մեր նկարած ծովի մեջ։ Անհրաժեշտ են՝ ջրաներկ, ֆլոմաստերներ, ստվարաթուղթ, աղ, փայլաթիթեղ, ...

Կարդացեք նաև