1

Գուշակիր քառանիշ թիվը

Առաջարկում ենք հետաքրքիր, տրամաբանական զբաղմունք՝ «Գուշակիր քառանիշ թիվը»։ Առաջադրանքը կատարելու ընթացքը նկարագրված է Տրամաբանական խաղ՝ «Գուշակիր քառանիշ թիվը» հոդվածում։


Լրացրու վանդակները

Անհրաժեշտ է ուշադիր նայել վանդակներին, հասկանալ հաջորդականությունը և լրացնել դատարկ վանդակները։
Ստացիր 100

Իրար հետևից հաջորդականությամբ գրիր 1-ից 9 թվերը՝

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Այժմ, նրանց միջև տեղադրելով «+» կամ «-» նշան՝ ստացիր 100։
Կա լուծման առնվազն 3 եղանակ՝ 6 թվաբանական գործողությամբ, 4 թվաբանական գործողությամբ, 3 թվաբանական գործողությամբ։

Պատասխան՝ 6 թվաբանական գործողությամբ
12+3-4+5+67+8+9=100

Պատասխան՝ 4 թվաբանական գործողությամբ
123+4-5+67-89=100

Պատասխան՝ 3 թվաբանական գործողությամբ
123-45-68+89=100
Լրացրու վանդակները

Անհրաժեշտ է ուշադիր նայել վանդակներին, հասկանալ հաջորդականությունը և լրացնել դատարկ վանդակները։
Կառուցում ենք ձնեմարդ

Այս հետաքրքրաշարժ խնդիրները կզարգացնեն երեխայի տրամաբանությունն ու երևակայությունը։
Գտիր ավելորդը

Անհրաժեշտ է առկա պատկերների միջից ընտրել ավելորդը և հիմնավորել, թե ինչո՞ւ է այն ավելորդ։
Գտիր ավելորդը

Անհրաժեշտ է առկա պատկերների միջից ընտրել ավելորդը և հիմնավորել, թե ինչո՞ւ է այն ավելորդ։
Խնդիրներ լուցկու հատիկներով

Տեղափոխելով ընդամենը մեկ լուցկու հատիկ` ստացիր ճիշտ հավասարում։

Պատասխան

 

Պատասխան

 

Պատասխան

 

Պատասխան

 

Պատասխան

 

Պատասխան

 

Պատասխան

 

Պատասխան

 

 

Պատասխան

 

Պատասխան
Հաջորդականություն. ներկիր համապատասխան գույնով

Այս առաջադրանքի օգնությամբ երեխաները կուսումնասիրեն հաջորդականությունը։ Այն կզարգացնի երեխայի տրամաբանությունը։
Անհրաժեշտ է գտնել հաջորդականության հերթական պատկերի գույնը.
Ինչ սխալ կա այս նկարներում

Առաջադրանքը զարգացնում է փոքրիկի ուշադրությունն ու տրամաբանությունը։
Անհրաժեշտ է գտնել նկարներում պատկերված սխալները։