image_print

Tag: տրամաբանական խնդիրներ

Տրամաբանական խնդիրներ

Յոթ քույրերը տանը զբաղված են ինչ-որ բանով։ Մի քույրը գիրք է կարդում, երկրորդը՝ կերակուր պատրաստում, երրորդը շախմատ խաղում, չորրորդը սուդոկու ...

Տրամաբանական խնդիրներ

Տրամաբանական խնդիրներ տարրական դպրոցի աշակերտների համար։ 1. Ո՞ր խոտաբույսը կարող են նույնիսկ կույրերը ճանաչել։ Եղինջ 2. Դու, այո ես, մենք ...

Մանկական սուդոկու

1-6 թվերը լրացրու դատարկ վանդակներում այնպես, որ մեծ ուղղանկյան  յուրաքանչյուր հորիզոնական և ուղղահայաց տողում, ինչպես նաև փոքրիկ ուղղանկյունների մեջ այդ ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված