Tag: տոնածառ

Հրեշտակ քվիլլինգ մեթոդով

Հրեշտակ քվիլլինգ մեթոդով

Քվիլլինգ տեխնոլոգիայով պատրաստենք հրեշտակ։ Այս հրեշտակի պատրաստման եղանակը բավականին պարզ է և հեշտ։  Անհրաժեշտ է գրասենյակային սպիտակ թղթի 2-3մմ լայնությամբ ...

Եղևնի թղթից

Եղևնի թղթից

    Պատրաստենք եղևնի, որը հետո կարող ենք վերափոխել տոնածառի։ Անհրաժեշտ է՝ կանաչ գույնի թուղթ, մատիտ, կարկին, քանոն, մկրատ, սոսինձ, ...

Ձմեռ պապիկ կտորից

Ձմեռ պապիկ կտորից

Ամանորի տոնի անբաժան մասնիկը Ձմեռ պապն է։ Սովորենք միասին կարել Ձմեռ պապիկի գլուխ. Անհրաժեշտ է. Սպիտակ, կարմիր և վարդագույն կտոր, ...

Աստղեր թղթից

Աստղեր թղթից

Պատրաստենք գեղեցիկ տարածական աստղ թղթից։  Այս աստղը կդառնա ոչ միայն գեղեցիկ զարդ ամանորի տոնածառի համար, այլ նաև դրանցով կարելի է ...

Page 6 of 6 1 5 6

Կարդացեք նաև