Tag: տոնածառի խաղալիք

Հրեշտակ թղթից

Հրեշտակ թղթից

Սովորենք պատրաստել հրեշտակ թղթից։ Անհրաժեշտ են. A4 չափի թղթի կեսը, սոսինձ, մկրատ, թել, փայտից կլոր ուլունք։ 1. A4 (գրասենյակային չափսի) ...

Կարդացեք նաև