Tag: տերև

Ինչպես նկարել տերև

Ինչպես նկարել տերև

Սովորում ենք նկարել տերևներ։ Հետևեք բերված քայլերին և կրկնօրինակեք դրանք։ Վայրի խաղողի տերև. Նկարում ենք կաղնու տերև.   Նկարենք թխկու ...