image_print

Tag: տերևաթափ

Տերևաթափ

Ինչպե՞ս է սկսվում տերևաթափը Ծառին ոչ ոք չի ասում, թե երբ սկսի ցած թափել իր տերևները։ Բայց ահա, երբ գալիս ...

Ինչո՞ւ են տերևները դեղնում

Աշուն է։ Մինչ խիստ սառնամանիքները դեռ շատ ժամանակ կա, իսկ ծառերի տերևներն արդեն աստիճանաբար սկսում են թափվել։ Ծառերը պատրաստվում են ...

Աշնանային ծառեր թղթե փաթեթներից

Պատրաստենք աշնանային մերկացող ծառ։ Աշնանային գույնզգույն տերևներով ծառ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է՝ թղթե փաթեթ, կարմիր, դեղին, նարնջագույն, կանաչ թղթեր, սոսինձ, ...

Նոր հոդվածներ

Նկարչություն կետերով

Առաջադրանքը նախատեսված է փոքր և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Առաջադրանքի օգնությամբ կզարգանա երեխայի տեսողական հիշողությունը, երևակայությունն ու մանր մոտորիկան։ Անհրաժեշտ...

Կարդալ

Պատահական հոդված