1

Վագրաձի և օձ ձեռնոցներից

1

Պատրաստենք վագրաձի և օձ ձեռնոցներից.3

1. Ձեռնոցի վրա նկարում ենք վագրաձիու և օձի նախշեր։
2. Վագրաձիու դեպքում ցուցամատի և միջնամատի ծայրերը սև ենք ներկում՝ նկարելով քիթը, իսկ մատնեմատը կարմիր, որն էլ կլինի բերանը։
3. Վագրաձիու դեպքում սև և սպիտակ բրդյա թելերից բաշ ենք կարում ձեռնոցի վրա, բութ մատի ուղղությամբ։
4,5. Ձեռքի ափի կողմից սոնսձում ենք գունավոր թղթից պատրաստված վագրաձիու աչքն ու օձի լեզուն։
6. Օձի աչքի համար վերցնում ենք կարմիր որևէ փոքրիկ գունդ։

2
Հագնում ենք ձեռնոցը։ Վագրաձին պատրաստ է ելույթի։ Օձի դեպքում բութ մատի և ցուցամատի միջոցով բռնում ենք կարմիր գունդը և շարժում լեզուն։

1

3
Վագրաձիու դիմակ

zebr

Վագրաձիու դիմակի շաբլոնը երկու օրինակից է՝ գունավոր և սև ու սպիտակ՝ ինքնուրույն գունազարդելու համար։

zebr

zebr ss

 

1. Կտրատեք դիմակի դետալները.
2. Պատրաստեք քիթը.
3. Մռութի դետալը սոսնձեք դիմակի հիմքին
4. Ականջները կպցրեք իրար
5. ԱԿանջները ամրացրեք դիմակի հիմքին այնպես, որպեսզի տառով նշված հատվածը հպվի հիմքին, իսկ մյուս հատվածը՝ դիմակի հետին մասին։
6. Դիմակը պատրաստելուց հետո անհրաժեշտ է գլխադիր պատրաստել, որպեսզի դիմակը գլխին հագնի գլխարկի նման։ Դա համար անհրաժեշտ է ստվարաթղթից կտրել 5սմ լայնության և մոտ 30-35սմ երկարության երիզ, որի ծայրերին պետք է ամրացնել սովորական հագուստի ռեզին։ Երիզի վրա սոսնձվում է դիմակն այնպես, որ ռեզինով հատվածը ծոծրակի կողմը լինի։ Դիմակը պատրաստ է։