image_print

Tag: սունկ

Օրիգամի «Սունկ»

Սովորենք օրիգամի տեխնոլոգիայով պատրաստել սունկ։  Սունկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 2 գրասենյակային թուղթ՝  կարմիր և սպիտակ գույնի։ Այդ թղթերից կտրում ենք ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված

Միացնել կետերը

Թվերի տակ թաքնվել են տարբեր պատկերներ։Ներբեռնեք նկարը, տպեք այն։ Միացրեք կետերը հերթականությամբ, գունազարդեք և տեսեք, թե ի՞նչ է թաքնված նկարում։

Կարդալ