Tag: սունկ

Օրիգամի «Սունկ»

Օրիգամի «Սունկ»

Սովորենք օրիգամի տեխնոլոգիայով պատրաստել սունկ։  Սունկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 2 գրասենյակային թուղթ՝  կարմիր և սպիտակ գույնի։ Այդ թղթերից կտրում ենք ...

Կարդացեք նաև