1

Աշնանային պատրաստվածքներ

Աշնանն առկա բնական նյութերից ստանանք գեղեցիկ պատրաստվածքներ.

1
1. Ոզնի սոճու կոնից և փշերից
Կոնի թերթիկների արանքում ատամմաքրիչ փայտիկի և պլաստիլինի օգնությամբ մտցնենք փշերը։ Բոլոր փշերը մտցնելուց հետո դրանք կարելի է փոքր-ինչ կտրել-կարճացնել։ Եթե երկար թողնենք, կստանանք մացառախոզ։
Ոզնու մռութը պատրաստում ենք պլաստիլինից, քիթը սև պղպեղի հատիկ է, իսկ աչքերը ստանալու համար համապատասխան տեղերը լուցկու հատիկի միջոցով սեղմենք։2

3

2. Եղնիկ կաղնուց և փայտիկներից
Սուր բզի օգնությամբ ծակելով կաղինները փայտիկների օգնությամբ միացնում ենք իրար, պատրաստում ոտքերն ու պոզերը։

4

5

3. Բու կոնից
Այն հատվածում, որտեղ կոնն ամրանում է ծառի բնին, փոքրիկ պոչ կա, սակայն մեր դեպքում դա կծառայի որպես կտուց։
Աչքերը պատրաստում ենք կաղնի գլխարկները պլաստիլինի միջոցով ամրացնելով, իսկ թևերը թխկենու ծաղկաթերթերից.

6

4. Ճպուռ փայտիկի և թխկենու ծաղկաթերթերից
Վերցնում ենք ճյուղավորում ունեցող ծառի փոքրիկ ճյուղ, ճյուղերը միացման հատվածից կտրում այնպես, որ ստանանք աչքեր։ Պլաստիլինի օգնությամբ ամրացնում ենք թխկենու ծաղկաթերթերը.7

8