image_print

Tag: սահյան

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված

Ծաղկեպսակ թղթից

Գեղեցիկ ծաղկեպսակ թիթիզիկ աղջիկների համար. Անհրաժեշտ է՝ գունավոր թուղթ, քանոն, մատիտ, թղթի սոսինձ, սոսնձի վրձին, մկրատ։ Կարմիր ու դեղին թղթերից...

Կարդալ