Tag: որդ

Խնձոր թղթից

Խնձոր թղթից

Բարակ ստվարաթղթից պատրաստենք խնձոր։ Անհրաժեշտ են Կարմիր, դեղին և կանաչ գույնի բարակ ստվարաթղթեր, նարնջագույն կրեպ թուղթ, կամրի և կանաչ մատիտներ, ...

Կարդացեք նաև