Tag: շեղանկյուն

Տոնածառ թղթից

Տոնածառ թղթից

Պատրաստենք եղևնի կանաչ թղթերից։ Անհրաժեշտ են՝ կանաչ տարբեր երանգներով երկկողմանի գունավոր թղթեր,  մկրատ, սոսինձ, ստվարաթուղթ, մանր հուլունքներ՝ զարդարելու համար։ Գունավոր ...

Կարդացեք նաև