image_print

Tag: շարժական

Շարժուն խաղեր տանը

Երեխաները ձգտում են միշտ շարժվել։ Շարժական խաղերն օգնում են փոքրիկների շարժական ակտիվությանը, զարգացնում են նոր խաղային հմտություններ, կողմնորոշումը տեղանքում և ...

Նոր հոդվածներ

Նկարչություն կետերով

Առաջադրանքը նախատեսված է փոքր և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Առաջադրանքի օգնությամբ կզարգանա երեխայի տեսողական հիշողությունը, երևակայությունն ու մանր մոտորիկան։ Անհրաժեշտ...

Կարդալ

Պատահական հոդված

Միացնել կետերը

Թվերի տակ թաքնվել են տարբեր պատկերներ։Ներբեռնեք նկարը, տպեք այն։ Միացրեք կետերը հերթականությամբ, գունազարդեք և տեսեք, թե ի՞նչ է թաքնված նկարում։

Կարդալ