Tag: նամակ

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Դեկտեմբերի 4-ին Ձմեռ Պապիկին նամակ գրելու օրն է։ Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք նամակագրության շաբլոնները, տպեք և տվեք փոքրիկներին։ Թող փոքրիկները գեղեցիկ ...

Kiddoturf Thumbnail Image 13196

Նամակ Ձմեռ պապիկին

Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք, տպեք այս գեղեցիկ նմուշները և տվեք երեխաներին՝ վրան Ձմեռ Պապիկին նամակ գրեն։  Ցանկության դեպքում կարող եք Ձեր փոքրիկների ...

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք, տպեք այս գեղեցիկ նմուշները և տվեք երեխաներին՝ վրան Ձմեռ Պապիկին նամակ գրեն։ Երեխայի հեքիաթն ամբողջական դարձրեք. Նկարներն ...

Կարդացեք նաև