Tag: նամակ ձմեռ պապիկին

Kiddoturf Thumbnail Image 13196

Նամակ Ձմեռ պապիկին

Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք, տպեք այս գեղեցիկ նմուշները և տվեք երեխաներին՝ վրան Ձմեռ Պապիկին նամակ գրեն։  Ցանկության դեպքում կարող եք Ձեր փոքրիկների ...

Կարդացեք նաև