image_print

Tag: նամակ ձմեռ պապիկին

Նամակ Ձմեռ պապիկին

Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք, տպեք այս գեղեցիկ նմուշները և տվեք երեխաներին՝ վրան Ձմեռ Պապիկին նամակ գրեն։  Ցանկության դեպքում կարող եք Ձեր փոքրիկների ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված