Tag: միացնել կետերը

Միացնել կետերը

Թվերի տակ թաքնվել են տարբեր պատկերներ։Ներբեռնեք նկարը, տպեք այն։ Միացրեք կետերը հերթականությամբ, գունազարդեք և տեսեք, թե ի՞նչ է թաքնված նկարում։

Կարդացեք նաև