image_print

Tag: մանր մոտորիկա

Լրացրու պատկերները

Առաջադրանքը զարգացնում է երեխայի երևակայությունը, մանր մոտորիկան։ Ձեռքը նախապատրաստում է դպրոցին.

Սովորում ենք մկրատով կտրատել

Այս առաջադրանքի շնորհիվ երեխայի ձեռքը վարժվում է մանր մոտորիկային։ Անհրաժեշտ է գծիկավոր գծերի երկանյքնով կտրատել մկրատով։

Լրացրու պատկերը

Անհրաժեշտ է ներբեռնել ու տպել առաջադրանքը։ Երեխան պետք է տրված օրինակի հիման վրա լրացնի պատկերները։ Առաջադրանքը զարգացնում է երեխայի ձեռքի ...

Լրացրու նկարը

Ներբեռնեք, տպեք և երեխային տվեք այս գլխի ուրվագծերը։ Երեխան պետք է լրացնի դեմքերը՝ աչքերի, բերանի միջոցով դրանց հաղորդելով տարբեր հուզական արտահայտություններ։  

Միացրու կետերը. սպիտակ արջ

Զարգացնենք երեխայի ձեռքի մոտորիկան, մատիտով աշխատելու հմտությունները, տեսողական հիշողությունը, երևակայությունը նկարչության միջոցով։ Ներբեռնեք նկարները, տպեք դրանք և տվեք երեխաներին, որպեսզի ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված