Tag: մանկավարժ

Ինչպե՞ս խրախուսել երեխային

Ինչպե՞ս խրախուսել երեխային

Երեխային ուղղված սերը, հոգատարությունը պետք է ոչ միայն խոսքերի միջոցով դրսևորվի, այլ նաև գրկախառնությունների, փաղաքշանքների, ժպիտի, համբույրների միջոցով: Եթե Ձեզ ...

Կարդացեք նաև