Tag: մանկական գրականություն

Դատավոր աղվեսը

Դատավոր աղվեսը

(վրացական հեքիաթ) Կար չկար մի կապիկ կար, անդադար, ինչպես բոլոր կապիկները։ Նա իր քիթը միշտ մտցնում էր իրեն չվերաբերող գործերի ...

Կարդացեք նաև