Tag: ճապոնական

Ճապոնական խաչբառներ

Ճապոնական խաչբառներ

Սիրելի փոքրիկ, ներբեռնիր, կամ մաթեմատիկայի թղթի վրա վերարտադիր բերված աղյուսակները և փորձիր ինքնուրույն լուծել այս հետաքրքիր ճապոնական խաչբառները։ Դատարկ վանդակների ...

Կարդացեք նաև