Tag: ձուկ

Ձուկ թղթից

Ձուկ թղթից

Պատրաստենք ձուկ թղթից։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր թղթեր, մկրատ, սոսինձ, սև մատիտ կամ ֆլոմաստեր։ 1. Վերցնում ենք թղթի մեկ քառորդը։ 2. ...

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Այսօր փայլաթիթեղից կպատրաստենք փայլփլուն ձկնիկներ և դրանց բաց կթողնենք մեր նկարած ծովի մեջ։ Անհրաժեշտ են՝ ջրաներկ, ֆլոմաստերներ, ստվարաթուղթ, աղ, փայլաթիթեղ, ...

Կարդացեք նաև