image_print

Tag: ձողիկ

Ձողիկ-ֆլեյտա

Ձողիկ-ֆլեյտա պատրաստելու համար անհրաժեշտ է՝ հյութի ձողիկ, մկրատ։ 1. Ձողիկի մի ծայրը մոտ 15 մմ երկարությամբ ծալիր ու նրա եզրերը ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված

Ծաղկեպսակ թղթից

Գեղեցիկ ծաղկեպսակ թիթիզիկ աղջիկների համար. Անհրաժեշտ է՝ գունավոր թուղթ, քանոն, մատիտ, թղթի սոսինձ, սոսնձի վրձին, մկրատ։ Կարմիր ու դեղին թղթերից...

Կարդալ