Tag: ձյունանուշ

Տոնածառի խաղալիք «Կոնֆետ»

Տոնածառի խաղալիք «Կոնֆետ»

Ստվարաթղթե գլաններից և կրեպ թղթից պատրաստենք տոնածառի խաղալիք՝ կոնֆետի տեսքով։ Անհրաժեշտ են՝ ստվարաթղթե գլան, գունավոր կրեպ թուղթ, սոսինձ, մկրատ, գույնզգույն ...

Կարդացեք նաև