Tag: ձմեռ

Հրեշտակ թղթից

Հրեշտակ թղթից

Սովորենք պատրաստել հրեշտակ թղթից։ Անհրաժեշտ են. A4 չափի թղթի կեսը, սոսինձ, մկրատ, թել, փայտից կլոր ուլունք։ 1. A4 (գրասենյակային չափսի) ...

Փաթիլներ փազլի կտորներից

Փաթիլներ փազլի կտորներից

Պատրաստենք փաթիլներ փազլի կտորներից։ Անհրաժեշտ են՝ փազլի կտորներ, սոսինձ, ցանկության դեպքում ներկեր, փայլեր։ Յուրաքանչյուր փաթիլի համար անհրաժեշտ է 5 փազլի ...

Page 1 of 2 1 2