Tag: ձմեռ պապիկ

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Դեկտեմբերի 4-ին Ձմեռ Պապիկին նամակ գրելու օրն է։ Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք նամակագրության շաբլոնները, տպեք և տվեք փոքրիկներին։ Թող փոքրիկները գեղեցիկ ...

Kiddoturf Thumbnail Image 13196

Նամակ Ձմեռ պապիկին

Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք, տպեք այս գեղեցիկ նմուշները և տվեք երեխաներին՝ վրան Ձմեռ Պապիկին նամակ գրեն։  Ցանկության դեպքում կարող եք Ձեր փոքրիկների ...

Օրիգամի Ձմեռ Պապիկ

Օրիգամի Ձմեռ Պապիկ

Օրիգամի տեխնոլոգիայով պատրաստենք Ձմեռ Պապիկ։ 1. Վերցնում ենք միակողմանի A4  չափսի գունավոր թուղթ՝ կարմիր կամ կապույտ գույնի։ Կտրում ենք դրա ...

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Սիրելի ծնողներ, ներբեռնեք, տպեք այս գեղեցիկ նմուշները և տվեք երեխաներին՝ վրան Ձմեռ Պապիկին նամակ գրեն։ Երեխայի հեքիաթն ամբողջական դարձրեք. Նկարներն ...

Page 1 of 2 1 2

Կարդացեք նաև