Tag: ձի

Ընտանի կենդանիներ

Ընտանի կենդանիներ

Տեսանյութը փոքրիկներին ծանոթացնում է ընտանի կենդանիների և նրանց արձակած ձայների հետ։ Ընտանի կենդանիներն այն կենդանիներն են, որոնց դարերի ընթացքում մարդը ...

Կարդացեք նաև