Tag: ձեռնոց

Շնիկ ձեռնոցներից

Շնիկ ձեռնոցներից

Անպետք ձեռնոցից պատրաստենք շնիկ։ Անհրաժեշտ են՝ ձեռնոց, թել-ասեղ, ներկեր, սոսինձ, գունավոր թուղթ, մորթե կտոր, կարմիր կտոր, բամբակ, մկրատ։ Ձեռնոցի վերին ...

Խոզուկ ձեռնոցից

Խոզուկ ձեռնոցից

Ձեռնոցից խոզուկ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է՝ ձեռնոց, թել-ասեղ, հուլունք-աչքեր, մեծ կարմիր երկանցք կոճակ, սև ֆլոմաստեր, կարթաթել 1. Ձեռնոցի արտաքին ...

Կարդացեք նաև