image_print

Tag: հրթիռ

Տիեզերքի պատկեր անպետք կտորներից

Պատրաստենք Տիեզերքի նկար  հին կտորների օգնությամբ։ Անհրաժեշտ է ֆոնի համար նախատեսված կտոր, տարբեր գույների կտորներ, սոսինձ, մկրատ, թել ու ասեղ, ...

Հրթիռ ստվարաթղթե գլաններից

Պատրաստենք հրթիռ ստվարաթղթե գլաններից. (այդպիսի գլաններ կարող եք գտնել զուգարանի թղթի, խոհանոցային թղթե սրբիչի, փայլաթիթեղի և այլնի մեջ)։ Հիմնական հրթիռի ...

Նոր հոդվածներ

Նկարչություն կետերով

Առաջադրանքը նախատեսված է փոքր և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Առաջադրանքի օգնությամբ կզարգանա երեխայի տեսողական հիշողությունը, երևակայությունն ու մանր մոտորիկան։ Անհրաժեշտ...

Կարդալ

Պատահական հոդված