Tag: հրեշտակ

Հրեշտակ թղթից

Հրեշտակ թղթից

Սովորենք պատրաստել հրեշտակ թղթից։ Անհրաժեշտ են. A4 չափի թղթի կեսը, սոսինձ, մկրատ, թել, փայտից կլոր ուլունք։ 1. A4 (գրասենյակային չափսի) ...

Հրեշտակ քվիլլինգ մեթոդով

Հրեշտակ քվիլլինգ մեթոդով

Քվիլլինգ տեխնոլոգիայով պատրաստենք հրեշտակ։ Այս հրեշտակի պատրաստման եղանակը բավականին պարզ է և հեշտ։  Անհրաժեշտ է գրասենյակային սպիտակ թղթի 2-3մմ լայնությամբ ...

Կարդացեք նաև