image_pdfimage_print

Tag: հոգեբանություն

Լրացրու նկարը

Ներբեռնեք, տպեք և երեխային տվեք այս գլխի ուրվագծերը։ Երեխան պետք է լրացնի դեմքերը՝ աչքերի, բերանի միջոցով դրանց հաղորդելով տարբեր հուզական արտահայտություններ։  

Ի՞նչ անել, երբ երեխան գողանում է

Երբ ծնողներն իմանում են, որ իրենց երեխան առանց թույլատվության վերցրել է ուրիշի իրը, հաճախ չեն կողմնորոշվում, ինչպե՞ս դրսևորել իրենց։ Հոգեբանները ...

Page 1 of 3 1 2 3

Ինչպե՞ս վարվել աղբի հետ

Աղբը կարող ենք այրել։ Սակայն այդ դեպքում ծխի հետ միաժամանակ մթնոլորտ կարտանետվեն բազմաթիվ օքսիդներ ու օրգանական վտանգավոր միացություններ։ Աղբը կարելի...

Կարդալ