Tag: հմուտ ձեռքեր

Աքաղաղ պլաստիլինից

Աքաղաղ պլաստիլինից

Պլաստիլինից ծեփենք աքաղաղ։ Անհրաժեշտ են գունավոր պլաստիլիններ։ 1. Մարմինն ու կատարը ա) Պատրաստեք 3փոքրիկ կարմիր գունդ կատարի համար և 1 ...

Փիղ թղթից

Փիղ թղթից

Այս փիղը պատրաստվում է շատ հեշտությամբ։ Նախատեսված է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Անհրաժեշտ են՝ մոխրագույն և սպիտակ գույնի բարակ ստվարաթղթեր, ...

Օրիգամի «Ճուտիկ»

Օրիգամի «Ճուտիկ»

Միասին պատրաստենք օրիգամի «ճուտիկ»։ Անհրաժեշտ են՝ դեղին քառակուսի թուղթ, գունավոր մատիտներ։   1. Անկյունագծով ծալիր թուղթը, ապա բացիր այն։ 2. ...

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Ոսկե ձկնիկներն ու ծովը

Այսօր փայլաթիթեղից կպատրաստենք փայլփլուն ձկնիկներ և դրանց բաց կթողնենք մեր նկարած ծովի մեջ։ Անհրաժեշտ են՝ ջրաներկ, ֆլոմաստերներ, ստվարաթուղթ, աղ, փայլաթիթեղ, ...

Թղթե զանգ

Թղթե զանգ

Նոր ուսումնական տարին դիմավորենք մեր ձեռքերով պատրաստված թղթե զանգերով։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր ոչ շատ հաստ ստվարաթուղթ, գրասենյակային դանակ, տպիչ։ Ներբեռնեք ...

Խնձոր թղթից

Խնձոր թղթից

Բարակ ստվարաթղթից պատրաստենք խնձոր։ Անհրաժեշտ են Կարմիր, դեղին և կանաչ գույնի բարակ ստվարաթղթեր, նարնջագույն կրեպ թուղթ, կամրի և կանաչ մատիտներ, ...

Թղթե զամբյուղ

Թղթե զամբյուղ

Միասին պատրաստենք զամբյուղ փոքրիկ նվերների, ծաղիկների կամ խաղալիքների համար։ Անհրաժեշտ են՝ ստվարաթղթե տուփ, 3 երանգի կրեպ-թուղթ, բարակ ստվարաթուղթ (կրեպ-թղթերից որևէ ...

Պատրաստում ենք ուրվական

Պատրաստում ենք ուրվական

Ուրվական պատրաստելու համար անհրաժեշտ են՝ թանզիֆ (մառլա), պլաստմասսե շիշ, գնդակ, մետաղալար, էմուլսիա սոսինձ, ջրցան շիշ։ Պլաստմասսե շշի վրա տեղադրում ենք ...

Page 1 of 4 1 2 4

Կարդացեք նաև