1

Խնդիր լուցկու հատիկներով. «Եղջերուն»

Նկարում լուցկիներով պատկերված է եղջերու։ 2 լուցկու հատիկ տեղաշարժիր այնպես, որ եղջերուն հակառակ կողմ նայի։

kov1

kov2
Աստղ՝ լուցկու հատիկներից (Հետաքրքիր խնդիրներ)

astgh1 18 լուցկիներից 2–ը տեղափոխեք այնպես, որ լուցկու հատիկները 8 եռանկյան փոխարեն 6 եռանկյուն կազմեն։ Անհրաժեշտ է ստանալ միայն եռանկյուն պատկերներ՝ առանց ազատ «կախված» լուցկու հատիկի։

astgh2

 
Ճիշտ հավասարություն

Տեղափոխեք մեկ լուցկու հատիկ այնպես, որպեսզի հավասարությունը ճիշտ լինի (հնարավոր է լուծման երկու տարբերակ).

answer_match_09_11.

 

 

Պետք է հիշել, որ հռոմեական XI-ը 11-ն է, իսկ IX՝ 9-ը։
Տնակ լուցկու հատիկներով

 Տեղափոխելով երկու լուցկու հատիկ ստացեք տնակի հայելային պատկերը.

1

 

2
Ոչ մի քառակուսի

30 լուցկու հատիկներից կազմված այս պատկերից հեռացրեք 9 լուցկու հատիկ այնպես, որ ոչ մի քառակուսի չմնա։

2

3
Եռանկյունիներ

triangle_by3matchesՀավասարակողմ եռանկյուն ստանալու համար բավական է 3 լուցկու հատիկ։ 6 հավասարակողմ եռանկյուն կարելի է ստանալ ընդամենը 12 լուցկու հատիկով։

Կարո՞ղ եք ստանալ այդ պատկերը։
matches003.1

 

6 հավասարակողմ եռանկյուն ստանալուց հետո 4 լուցկու հատիկ այնպես տեղաշարժեք, որպեսզի ստանաք 3 հավասարակողմ եռանկյուն, սակայն որոնցից միայն երկուսը իրար համարժեք կլինեն։

matches003.2

 
Ձկնիկը

Տեղաշարժիր լուցկու 3 հատիկներն այնպես, որ ձկնիկը հակառակ ուղղությամբ լողա։

rybka-zadanie

rybka-zadanie-reshenie
6 լուցկու հատիկ

6 լուցկու հատիկից ստացեք 3 հավասար քառակուսիներ

Խնդրի մեջ չի նշվում, որ լուցկու հատիկները չպետք է կոտրել։graphic
Ցանկապատը

26 լուցկու հատիկից պատրաստվել է ցանկապատ։ Անհրաժեշտ է 14 լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստանալ 3 քառակուսի։

zadanie

reshenie

 
Քառակուսիներ 12 լուցկու հատիկներից

Раздели-квадрат

 Ինչպե՞ս 12 լուցկու հատիկից ստանալ 6 միանման քառակուսի։

Հարթության վրա դա հնարավոր չէ, սակայն եթե պատրաստենք խորանարդ, ապա դա կդառնա մեր խնդրի պատասխանը՝ խորանարդն ունի 6 կողմնային մակերես՝ կազմված 12 կողերից (լուցկիներից)։