Tag: հաջորդականությու

Հրաշագործի խաղաթղթերը

Հրաշագործի խաղաթղթերը

Աճպարարը հնարքների շնորհիվ իրար կողք շարեց 5 խաղաթուղթ, որոնք իրենցից հաջորդականություն են ներկայացնում։ 1. Վերջին խաղաթղթի վրա գրիր պակասող թվերը։ ...

Կարդացեք նաև