Tag: կիրիգամի

Թղթե զանգ

Թղթե զանգ

Նոր ուսումնական տարին դիմավորենք մեր ձեռքերով պատրաստված թղթե զանգերով։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր ոչ շատ հաստ ստվարաթուղթ, գրասենյակային դանակ, տպիչ։ Ներբեռնեք ...

Ձնեմարդ սահնակով

Ձնեմարդ սահնակով

Կիրիգամի տեխնոլոգիայով պատրաստենք գեղեցիկ կոմպոզիցիա՝ ձնեմարդ իր սահնակով։ Անհրաժեշտ է ներբեռնել շաբլոնները, տպել դրանք, ապա, գրասենյակային դանակի օգնությամբ կտրվածքներ անելով, ...

Կարդացեք նաև