Tag: կապիկ

Ինչպես նկարել կապիկ

Ինչպես նկարել կապիկ

Միասին տարբեր եղանակներով սովորենք նկարել կապիկ. Անհրաժեշտ են՝ թուղթ, մատիտներ, ռետին։ Հետևեք բերված քայլերին և հերթականությամբ կրկնեք դրանք. Տարբերակ 1. ...

Դատավոր աղվեսը

Դատավոր աղվեսը

(վրացական հեքիաթ) Կար չկար մի կապիկ կար, անդադար, ինչպես բոլոր կապիկները։ Նա իր քիթը միշտ մտցնում էր իրեն չվերաբերող գործերի ...

Կարդացեք նաև