image_print

Tag: կապիկ

Ինչպես նկարել կապիկ

Միասին տարբեր եղանակներով սովորենք նկարել կապիկ. Անհրաժեշտ են՝ թուղթ, մատիտներ, ռետին։ Հետևեք բերված քայլերին և հերթականությամբ կրկնեք դրանք. Տարբերակ 1. ...

Դատավոր աղվեսը

(վրացական հեքիաթ) Կար չկար մի կապիկ կար, անդադար, ինչպես բոլոր կապիկները։ Նա իր քիթը միշտ մտցնում էր իրեն չվերաբերող գործերի ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված