Tag: կանաչ

Եղևնի թղթից

Եղևնի թղթից

    Պատրաստենք եղևնի, որը հետո կարող ենք վերափոխել տոնածառի։ Անհրաժեշտ է՝ կանաչ գույնի թուղթ, մատիտ, կարկին, քանոն, մկրատ, սոսինձ, ...

Կարդացեք նաև