Tag: ծեփ պլաստիլինից

Փոկ պլաստիլինից

Փոկ պլաստիլինից

Փոկերը կաթնասուն կենդանիներ են, ապրում են սառույցների մեջ մեծ ընտանիքներով։ Իսկական փոկերն ականջի խեցիներ չունեն, նրանց հետևի լողակներն օգնում է ...

Կարդացեք նաև