Tag: ծաղիկ

Խատուտիկ թղթից

Խատուտիկ թղթից

Գունավոր թղթերից քվիլլինգ եղանակի համադրմամբ պատրաստենք խատուտիկ։ Անհրաժեշտ են՝ դեղին և կանաչ թուղթ, մկրատ, սոսինձ։ Վերցնում ենք դեղին թղթի մոտ ...

Տոնական շղթա

Տոնական շղթա

Ամանորի գեղեցիկ շղթա թղթե ծաղիկներով. Անհրաժեշտ են՝ 7սմ երկարությամբ քառակուսի թղթեր (1 ծաղկի համար 5 թուղթ է հարկավոր), սոսինձ, գլիտտեր ...

Ծաղկեպսակ

Ծաղկեպսակ

 Հայտնվելով բնության գրկում, երեխաների ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկը ծաղիկներ հավաքելն ու դրանցից ծաղկեպսակ հյուսելն է։ Այսօր մենք կսովորենք հյուսել ծաղկեպսակ։  Ծաղկեպսակ ...

Page 2 of 2 1 2

Կարդացեք նաև