Tag: խոզուկ

Խոզուկ ձեռնոցից

Խոզուկ ձեռնոցից

Ձեռնոցից խոզուկ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է՝ ձեռնոց, թել-ասեղ, հուլունք-աչքեր, մեծ կարմիր երկանցք կոճակ, սև ֆլոմաստեր, կարթաթել 1. Ձեռնոցի արտաքին ...

Կարդացեք նաև