Tag: խաղալիք

Փաթիլներ փազլի կտորներից

Փաթիլներ փազլի կտորներից

Պատրաստենք փաթիլներ փազլի կտորներից։ Անհրաժեշտ են՝ փազլի կտորներ, սոսինձ, ցանկության դեպքում ներկեր, փայլեր։ Յուրաքանչյուր փաթիլի համար անհրաժեշտ է 5 փազլի ...

Տոնածառի խաղալիք «Կոնֆետ»

Տոնածառի խաղալիք «Կոնֆետ»

Ստվարաթղթե գլաններից և կրեպ թղթից պատրաստենք տոնածառի խաղալիք՝ կոնֆետի տեսքով։ Անհրաժեշտ են՝ ստվարաթղթե գլան, գունավոր կրեպ թուղթ, սոսինձ, մկրատ, գույնզգույն ...

Տոնածառի խաղալիք թղթից

Տոնածառի խաղալիք թղթից

Թղթից պատրաստենք գեղեցիկ գունդ՝ տոնածառի խաղալիք։  Անհրաժեշտ են. թուղթ (ցանկալի է ստվարաթուղթ), կարկին, մկրատ, սոսինձ, ստեպլեր, թել և ասեղ, խաղալիքը ...

Փաթիլներ թղթի երիզներից

Փաթիլներ թղթի երիզներից

Միասին պատրաստենք տարածական փաթիլներ թղթե երիզներից։  Փաթիլը պատրաստելու համար անհրաժեշտ են՝ թղթե երիզներ (գրասենյակային, գունավոր թղթեր կամ լրագիր), սոսինձ, թել ...

Page 1 of 2 1 2

Կարդացեք նաև