Tag: լրագիր

Դինոզավր հին թերթերից

Դինոզավր հին թերթերից

Հին ու անպետք թերթերի օգնությամբ կարելի է բազմազան գեղեցիկ խաղալիքներ ստանալ։ Այսօր սովորելու ես պատրաստել դինոզավր։  Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է՝ հին ...

Կարդացեք նաև