Tag: լվանալ

Լվացվելու հմտություններ

Լվացվելու հմտություններ

Սովորեցնենք փոքրիկներին հիգիենայի տարրական կանոնները։ Այն մասին, որ պետք է հետևենք հիգիենայի որոշակի կանոնների` գիտենք փոքր տարիքից: Եվ ահա ժամանակն ...

Կարդացեք նաև