Tag: լսել

Կիրթ ունկնդիր

Ողջույն, փոքրիկ։ Հուսով եմ, արդեն սովորել ես ճիշտ և կիրթ զրույցներ վարել։ Իսկ կիրթ ունկնդի՞ր ես դու արդյոք։ * Եթե ...

Վերջին ավելացվածները

Ստացիր 100

Իրար հետևից հաջորդականությամբ գրիր 1-ից 9 թվերը՝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Այժմ, նրանց միջև տեղադրելով...

Կարդալ
Website Security Test