Tag: լուցկի

Սեղան-աթոռ լուցկու հատիկներից

Սեղան-աթոռ լուցկու հատիկներից

Պատրաստենք սեղան-աթոռ փոքրիկ տիկնիկների համար։ 1. Ընտրեք հավասար լուցկու հատիկներ։ Հեռացրեք դրանց գլխիկները։ Սոսնձեք միմյանց այնպես, որպեսզի ստացվի քառակուսի հարթություն։ ...

Page 1 of 2 1 2

Կարդացեք նաև