image_print

Tag: լապտերիկ

Լապտերիկ գունավոր թղթերից

  Հեշտությամբ պատրաստվող այս լապտերիկները կարող են պատրաստել նախակրթարանների և մանկապարտեզների երեխաները։ https://youtu.be/KjtahtkGMDo

Լապտերիկ լիմոնից

Պատրաստենք լապտերիկ լիմոնից. Անհրաժեշտ է՝ Լավ լվացած ու չորացրած լիմոն, 10սմ երկարությամբ և 0.2-0.5մմ կտրվածքով պղնձե մեկուսացված մետաղալարի 2 կտոր, ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված